Instem el govern a garantir l’alimentació d’infants i adolescents durant totes les vacances d’estiu

Unitat pel Canvi ha registrat una instància adreçada al nou govern municipal de Sabadell amb una proposta del seu programa de mesures urgents per fer front a l’emergència social des d’aquest mateix estiu de 2015.

Tot seguit s’inclou el text íntegre de la instància, que ha estat presentada en aquest format atesa la urgència que suposa el fet que estem a la darrera setmana del curs escolar:

La crisi econòmica afecta de forma més acusada la població infantil. L’informe del Síndic de Greuges sobre desnutrició infantil a Catalunya avala la necessitat de mesures extraordinàries, com ara la recomanació de la Defensora del Pueblo d’obrir els menjadors escolars durant l’estiu en període de vacances.

A Sabadell també existeix aquesta necessitat – 2.500 famílies ateses pel Rebost Solidari, al voltant de 18.000 persones aturades, etc.

El dia 19 de juny tanquen les escoles i amb això s’aturarà durant tres mesos la contribució dels menjadors escolars a l’alimentació bàsica de molts nens i nenes de la ciutat, que la necessiten com a complement de l’alimentació que pot proporcionar la família i, a vegades, perquè és l’àpat principal del dia.

Es fa evident la necessitat d’obertura de serveis de menjador durant les vacances escolars dels infants. Altres ciutats han posat en marxa mesures similars ja en anys anteriors (exemple: Terrassa) i Sabadell ha d’atendre aquesta necessitat, de forma urgent. Es poden utilitzar escoles, acordant-ho amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, que ja l’any passat ho va autoritzar en d’altres ciutats; es poden aprofitar els casals d’estiu o altres equipaments municipals. A més caldrà finançar-ho becant les famílies que ho necessiten i cal fer-ho amb la màxima discreció possible per no estigmatizar els beneficiaris. Caldrà obrir els serveis en les zones de la ciutat potencialment més necessitades, però també caldrà que sigui una mesura sostenible i aprofitable socialment, per això proposem que se n’obrin cinc a la ciutat, una a cada punt cardinal i una cinquena per la zona centre.

Som conscients que el format d’instància no és el més ortodox per fer aquesta proposta, que en altres circumstàncies hauria adoptat el format de moció al Ple, però atès el calendari cal actuar ràpidament per poder utilitzar la facilitat de comunicació amb les famílies a través de les escoles abans que acabin. També som conscients que l’equip de govern tot just s’està organitzant i la proposta pot agafar-lo a contramà. No obstant, els serveis tècnics de l’Ajuntament estan preparats per assumir aquesta tasca, perquè la urgència de la necessitat no permet badar.

Farem pública aquesta proposta, amb la voluntat d’estimular que no vagi a parar al calaix de “pendents de resoldre” i que es posin en marxa les mesures necessàries per donar servei de menjador als infants i adolescents més necessitats de la ciutat durant les vacances escolars de l’any 2015“.

About the Author: assembleaoberta

2 Comments

  1. Pingback: camiseta del villarreal

Deixa un comentari