Prioritats del grup impulsor

1. Cal donar resposta immediata a l’emergència social.
Priorització dels recursos municipals cap a les necessitats materials i nutricionals de la ciutadania en dificultats, amb especial atenció al benestar de la infància.

ECONOMIA

2. Volem canviar el model de ciutat.
Potenciant l’activitat industrial i de serveis que creï benestar i ocupació perdurable, incentivant els sectors de l’eficiència energètica, les renovables, el comerç de proximitat, l’i+D i l’economia del coneixement, la cura de les persones o l’agricultura local i ecològica.

3. Cal fer una auditoria econòmica ciutadana.
Amb especial atenció al deute. Amb la finalitat de conèixer l’estat de tresoreria de l’Ajuntament i saber de primera mà l’estat del finançament dels serveis públics bàsics de la ciutat. Cal esbrinar què ha succeït amb els pagaments i els contractes que ha realitzat l’Ajuntament en els anys de govern del PSC. Cal redistribuir les partides pressupostàries menys prioritàries.

4. Remunicipalització progressiva dels serveis bàsics de gestió municipal.
Com per exemple l’aigua i la neteja. Lluita contra la pobresa energètica: cal garantir l’accés als serveis bàsics com l’aigua, la llum o el gas a la ciutadania amb menys recursos, recuperant serveis per al municipi quan sigui possible i a través de modificacions de les condicions d’abastiment signades entre l’ajuntament i les empreses.

Llegeix totes les propostes econòmiques que tenim fent clic aquí.

EDUCACIÓ

5. Defensa dels serveis municipals d’educació.
Davant les retallades de CiU al seu finançament, cal garantir el bon funcionament de les Escoles Bressol Municipals, de l’Escola Municipal d’art Illa i de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Música.

Llegeix totes les propostes educatives que tenim fent clic aquí.


HABITATGE

6. Política d’habitatge radical.
Aturem els desnonaments a Sabadell: negociant des de l’Ajuntament el canvi en les condicions dels crèdits de les famílies, aconseguint la dació en pagament i el lloguer social. Apugem l’IBI als habitatges buits, prioritzem el lloguer social i l’ampliació del parc de vivenda per a que baixin els preus de l’habitatge.

Llegeix totes les propostes sobre habitatge que tenim fent clic aquí.


MEDI AMBIENT I MOBILITAT

7. Volem canviar també el model de transport de la ciutat.
Que millori i ampliï el servei públic, habiliti més espais per a vianants i bicicletes, i exigim ja el soterrament dels FGC en el seu pas per Gràcia, obra prioritària per millorar la mobilitat a la ciutat.

8. Treballar intensament per preservar l’entorn urbà i rural de Sabadell.
Amb el rodal, el Parc de Sant Julià, el parc agrícola, recuperar Can Deu després de les ventades i solucionar la retirada de terres contaminades del Parc del Nord.

9. Recuperar espais abandonats per a la gestió i l’ús ciutadà.
Com a espais de promoció cultural, o la creació d’horts urbans, que posin en valor la nostra vida en comunitat.

Llegeix totes les propostes medioambientals i de mobilitat que tenim fent clic aquí.


SANITAT

10. Necessitem revertir les retallades en la Sanitat Pública.
Reobrir els llits tancats a l’Hospital Parc Taulí, reobrir els serveis d’urgències nocturnes i garantir l’obertura de tots els CAP a l’estiu.

Llegeix totes les propostes sanitàries que tenim fent clic aquí.


PERSONES

11. En temps de crisi necessitem més polítiques i instruments de cohesió social, integració i igualtat.
Hem de garantir la no exclusió de persones en l’ús de serveis municipals per motius econòmics. La perspectiva de les dones, la gent jove, les persones migrades i la gent gran ha d’estar present de forma transversal en l’acció de l’Ajuntament.

Llegeix totes les propostes sobre les persones que tenim fent clic aquí.


RADICALITAT DEMOCRÀTICA

12. Cal una regeneració democràtica a la ciutat.
Que la guareixi del populisme clientelar de l’etapa Bustos: en aquest sentit subscrivim 100% el codi ètic adoptat per Guanyem Barcelona, on s’especifica la limitació de sous, mandats i càrrecs de confiança, i les mesures de transparència.

13. Proposem la implementació contínua de processos participatius.
En la presa de decisions de ciutat, i molt especialment en l’elaboració dels pressupostos municipals. Per a evitar una mala gestió dels recursos i del patrimoni de la ciutat.

Llegeix totes les propostes radicalment democràtiques que tenim fent clic aquí.


1 comentari

  1. Respon Elisabeth

    Hola crec que en el vostre manifest s’hauria d’incloure també un apartat de cultura, és a dir recuperar la tradició, tornar a reobrir els museus de la ciutat amb programes interessants, provocar l’interès per l’art i la cultura. Crear iniciatives de proximitat entre les activitats artístiques multdisciplinars als ciutadans i donar suport als artistes, músics, dissenyadors, creatius en general, donar espais tancats perquè desenvolupin les seves activitats e iniciatives. Potenciar Sabadell com la ciutat cultural i artística que un dia va ser i em oblidat.

    Terrassa, és coneguda per al Cosmo Caixa, per al Festival de Jazz i per moltes més coses…, hi han tingut cura de promoure la cultura i atreure inversions importants vers aquest àmbit, Sabadell perquè és coneguda???

Deixa un comentari