Ja tenim codi ètic

 A l’Assemblea Oberta de Sabadell hem aprovat el codi ètic basat en el de Barcelona en Comú, que s’ha acabat de perfilar a través d’un procés participatiu.

El passat 24 de gener l’Assemblea Oberta de Sabadell (AOS) va aprovar assumir el codi ètic de Guanyem Barcelona (Barcelona en Comú) com a base sobre la que treballar el nostre propi codi ètic, que s’ha acabat de definir mitjançant un procés participatiu. En aquest procés, en el que tothom ha pogut fer arribar les seves consideracions a través dels diferents espais que es van habilitar (al web, per correu electrònic, a la plataforma Medium i a Facebook), s’han recollit una vintena d’esmenes que s’han treballat en assemblea. El codi ètic resultant s’ha votat i ha estat aprovat per unanimitat a la segona AOS, celebrada el 21 de febrer.

El codi ètic ens ha de servir per establir mecanismes de transparència, de rendició de comptes i de limitació de sous i mandats. En aquest sentit el document recull un codi de pràctiques i accions concretes perquè les persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació les compleixin. El codi ètic, doncs, és una eina més per garantir unes noves regles del joc per governar i regenerar les institucions públiques, tornant-li a la ciutadania el protagonisme en la presa de decisions de l’Ajuntament de Sabadell.

La política com a servei i no pas com a professió

Així, el codi ètic prohibeix la duplicitat de càrrecs públics que no tinguin a veure amb la tasca pròpia dels regidors i de les regidores, repetir més de dos mandats (amb la possibilitat excepcional de tres) i cobrar en concepte de dietes o plusos per reunions. El codi ètic també limita el sou dels i de les càrrecs públics a un màxim de 3 vegades el sou del treballador o treballadora que cobri menys de l’Ajuntament i impossibilita rebre regals.

També es contemplen metodologies per rendir comptes davant la ciutat, mecanismes per garantir un finançament transparent i la creació d’espais de participació i decisió de la ciutadania en assumptes públics.

En resum, el codi ètic evita afavorir llargues carreres polítiques dels i de les càrrecs electes, que ningú s’enriqueixi amb l’activitat política i afavoreix la participació ciutadana i la transparència.

Les aportacions del procés participatiu

La segona Assemblea Oberta de Sabadell ha incorporat, en alguns casos amb canvis, la pràctica totalitat de les aportacions rebudes sobre el codi ètic.

A la introducció del codi ètic s’ha incorporat, en una votació unànimement favorable, un paràgraf inspirat en una de les bases del document Bases polítiques per a la participació del Procés Constituent de Sabadell a les eleccions municipals de 2015: ”Les persones de la candidatura, a banda de compartir el projecte, caldrà que no hagin tingut cap tipus de participació en governs implicats en casos de corrupció”, com és el cas dels diferents governs Bustos.

També per unanimitat, i també basada en el text del Procés Constituent, s’ha incorporat una declaració conforme les persones que formin part de la candidatura de l’Assemblea Oberta de Sabadell entenen que la política és un servei públic i no pas una professió.

Igualment amb suport unànime s’han incorporat la proposta d’ingressar a la hisenda municipal l’import de possibles percepcions econòmiques dels regidors i de les regidores com a representants del municipi en altres entitats privades o mixtes i la proposta de crear una Comissió de Control i Compliment del Codi Ètic, que vetllarà per la seva correcta aplicació.

Finalment s’ha afegit una disposició addicional transitòria per desenvolupar els criteris de contractació de càrrecs de confiança, amb un 92% dels vots favorables, i el compromís de prioritzar l’eliminació de càrrecs de confiança en favor del personal tècnic funcionari de l’Ajuntament, amb el suport del 96% dels vots.

About the Author: assembleaoberta

Deixa un comentari