Proposta de codi ètic per fixar les nostres línies vermelles

La primera Assemblea Oberta de Sabadell (24/01/2015) va aprovar assumir el codi ètic de Guanyem Barcelona com a base sobre la que treballar el nostre propi codi ètic. Des d’ara, i fins al divendres 20 de febrer, tothom podrà fer arribar les seves consideracions a través dels següents canals:

– Per correu electrònic, a l’adreça continguts@unitatxsbd.cat.

– Deixant comentaris a les publicacions que versin sobre el codi ètic a la nostra pàgina de Facebook.

– Deixant comentaris en aquesta notícia o a l’apartat del codi ètic.

– Mitjançant la plataforma Medium.

Tant a l’apartat del codi ètic com a la plataforma Medium trobareu el text íntegre de Guanyem Barcelona.

A la segona Assemblea Oberta de Sabadell, que tindrà lloc el proper dissabte 21 de febrer, debatrem i acceptarem o desestimarem les aportacions recollides i aprovarem el codi ètic que haurà d’assumir la candidatura electoral que impulsem.

Un codi ètic per unes noves regles de joc

El codi ètic ha de servir-nos per establir mecanismes de transparència, de rendició de comptes i de limitació de sous i mandats. Per això el document recull un codi de pràctiques i accions concretes perquè les persones que ocupin càrrecs electes i de lliure designació les compleixin. El codi ètic, doncs, és una eina més per garantir unes noves regles del joc per governar i regenerar les institucions públiques, tornant-li a la ciutadania el protagonisme en la presa de decisions de l’Ajuntament de Sabadell.

Així, el codi ètic prohibeix la duplicitat de càrrecs institucionals que no tinguin a veure amb la tasca pròpia dels regidors i de les regidores, repetir més de dos mandats (amb la possibilitat excepcional de tres) i cobrar en concepte de dietes o plusos per reunions. El codi ètic també fixa el sou màxim en 2.200€ i la impossibilitat de rebre regals. També es contemplen metodologies per rendir comptes davant la ciutat.

El necessari consens per arribar a la unitat d’acció

L’Assemblea Oberta de Sabadell no només va proposar l’adopció del codi ètic de Guanyem Barcelona per l’aposta decidida que representa en matèria de regeneració política i institucional, sinó també perquè és fruit d’un intens treball i un ampli consens.

Concretament, el codi ètic de Guanyem Barcelona es va fer a partir dels document de La Trobada MunicipalistaDemocratització política i codi ètic” (versió 2.2), dels debats sobre el codi ètic i municipalisme i de “Principis i compromisos per iniciar un camí” de Guanyem Barcelona i de “Per un municipalisme constituent” del Procés Constituent, i d’aportacions de militància i activistes del Parlament Ciutadà, de Cuentas Claras, d’OpenKratio, d’ANOVA, de Bildu, del Partit X (“Situación actual del eurodiputado” i “Obligaciones de los gobiernos y de los ciudadanos representantes de la ciudadanía“) de la CUP, de Podem, d’EUiA (“Carta financera” i “Carta Ètica de l’afiliació i càrrecs públics d’EUiA”) i d’ICV (“Estatuts” i “Decàleg per lluitar contra la corrupció“).

About the Author: assembleaoberta

2 Comments

  1. Pingback: Ja tenim codi ètic |

  2. Pingback: Ja tenim codi ètic | Unitat pel Canvi a Sabadell

Deixa un comentari