Setmana de l’11 al 17 de gener

Què hem fet amb el teu vot aquesta setmana?

Setmana del 4 al 10 de gener de 2016

Notícies destacades del govern del canvi:

Dimecres 13

Posem llum a l’Ajuntament: inici de l’Auditoria Ciutadana al consistori

Punt de partida amb la constitució de la Comissió de Seguiment, que ha de vetllar pel bon funcionament de l’auditoria. Està formada per 12 membres: 1 persona de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB, 2 persones de l’Observatori Ciutadà Municipal, 2 representants de la FAVS i 7 veïns de la ciutat, que prèviament s’han inscrit a través del web municipal. També s’ha constituït l’equip tècnic del procés, format per personal tècnic de Participació i dels diferents àmbits d’actuació municipal.

Des del 18 de gener estarà a disposició de la ciutadania, a diversos equipaments municipals i també al web, el qüestionari per conèixer els temes concrets que es considerin importants a cada àmbit de treball.

Un cop acabi el període per respondre el qüestionari, el 12 de febrer, començarà la fase d’anàlisi i propostes de canvi on s’analitzarà l’estat actual de la ciutat i també es faran propostes de millora.

Dijous 14

L’Ajuntament de Sabadell treballa en un Pla d’Integritat Institucional que garanteixi el bon govern en l’actuació municipal

Servirà per promoure una cultura política ètica i respectuosa a l’Ajuntament, que passa, entre altres, per transformar l’organització incorporant mecanismes per afavorir una actuació correcta dins d’uns paràmetres d’integritat pública. Per dur a terme aquest procés, es compta amb l’assessorament de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

El Pla ha de permetre tant detectar els àmbits potencialment més vulnerables i prevenir les possibles pràctiques incorrectes a l’administració pública, com també disposar d’eines per actuar davant els punts febles per reduir-ne els riscos identificats i planificar les actuacions que una institució necessita per fomentar els punts forts del seu sistema d’integritat.

El Pla s’estructurarà en diverses fases: sensibilització i formació dels càrrecs electes i del personal directiu, desplegament de l’estructura amb la preparació de persones de referència i suport a cada departament, i el disseny i la implementació de les mesures preventives, l’assessorament i el control intern.

Per a la regidora de Transparència, Elena Hinojo, “és essencial que aquest sistema es desenvolupi partint de la nostra situació i, per tant, que estigui adaptat a la nostra organització, capacitats i voluntats i és per això que cal fer un procés rigorós i serè, amb garanties de solidesa i sobretot de permanència”.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sabadell treballarà en l’elaboració d’un codi ètic que contingui els valors guia i les orientacions tant per als càrrecs electes com per als treballadors públics, es crearan els procediments interns necessaris per informar d’indicis de mala praxi dins l’organització i que permetin investigar i actuar i s’elaboraran guies com a eines d’informació i assessorament intern.

23747132644_cb88cab042_o

La regidora Elena Hinojo, acompanyada de l’alcalde, durant la presentació del Pla d’Integritat

També

La retirada de tanques d’obres al passeig de la Plaça Major allibera nous espais. Paral·lelament s’està treballant en una nova proposta per redefinir el Passeig amb alternatives a la mobilitat existent.

L’Associació Senegalesa Amics de Sedhiou “Kan Deema” convida a Sabadell a una delegació de representants d’aquesta regió senegalesa a una jornada de foment de la participació de les persones migrades en el desenvolupament de les seves localitats d’origen.

Els negocis allotjats als dos centres d’allotjament empresarial que l’Ajuntament de Sabadell posa a disposició dels emprenedors i les empreses preveuen facturar en el seu conjunt 10,3 milions d’euros durant el 2016. L’ocupació d’ambdós espais està aconseguint bons registres, amb un 70% pel que fa al Centre de Promoció Empresarial i un 50% al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta.

Tècnics municipals visiten Manchester, en el marc del projecte Triangulum de la UE, per conèixer propostes urbanes innovadores que s’estan aplicant en desenvolupament urbanístic i analitzar quines són adaptables a Sabadell. Triangulum té com a objectiu el desenvolupament de projectes en tres eixos urbans estratègics: energia, mobilitat i TIC.

About the Author: assembleaoberta

1 comentari

  1. Pingback: Què hem fet amb el teu vot al gener? |

Deixa un comentari