Sí a l’Anella Verda, No al Quart Cinturó

El termes municipals de Sabadell i Castellar comparteixen un entorn natural format per espais agrícoles i forestals de qualitat, així com el riu Ripoll i els seus espais fluvials. Les diferents problemàtiques que afecten aquestes espais, la dispersió de plans i d’iniciatives per a la gestió, i la manca d’una agenda o estratègia clara, dificulten una conservació efectiva i faciliten la seva degradació.

L’Anella Verda de Sabadell-Castellar és una proposta per articular totes les iniciatives, les actuacions i els plans en una única estratègia que capgiri aquesta situació, que esdevingui un referent, una marca pels dos municipis i la ciutadania; un projecte integral per a l’ordenació i gestió de l’entorn natural i agrícola que comparteixen els dos municipis.

En aquest sentit Joan Berlanga, cap de llista d’Unitat pel Canvi a Sabadell, i Daniel Martínez, cap de llista d’ICV a Castellar, han volgut donar suport amb la seva presència a la zona de Colobrers, entre els dos termes municipals, al compromís de crear una “Anella Verda” que tingui per objectiu el respecte des valors naturals i ambientals que comparteixen, sent necessari tant pels seus valors intrínsecs com per les potencialitats de lleure, de conservació de la natura i educació ambiental.

Per les dues forces polítiques en aquesta aposta no ens juguem el futur del nostre territori, sinó també part del Vallès: el riu Ripoll, la seva llera i les seves zones agrícola han de ser considerats com un espai estratègic per a l’establiment d’una zona de caràcter natural i d’espai de lleure, per motius hidrològics, biològics, històrics de patrimoni i qualitat de vida, tal i com ho han considerant altres municipis com Terrassa.

Per això Unitat pel Canvi a Sabadell creu que qualsevol actuació en aquesta zona que compartim ha d’estar al servei d’aquest objectiu i no pot hipotecar el futur d’una zona natural i de lleure per a la ciutadania dels dos municipis.

Berlanga i Martínez a Torrent de Colobrers

Berlanga i Martínez a Torrent de Colobrers

 

NO al Quart Cinturó

Un dels projectes que hi ha sobre la taula des de fa anys per millorar la mobilitat al Vallès és el Quart Cinturó, que ha generat una forta resposta social en contra atès que es basa en incrementar quilòmetres de carretera, sense la participació del territori en el seu disseny, a costa de l’entorn natural i sense acreditar que l’obra millorarà la mobilitat i la competitivitat de la regió.

La solució no és el Quart cinturó”, ha assegurat Berlanga, “totes les millores del transport i millorar el teixit econòmic no es pot abordar només via carretera, trinxant el territori i sense tenir en compte l’opinió de la gent que hi viu”. Per Berlanga, les alternatives a aquest projecte passen per, per exemple, “millorar les infraestructures que ja existeixen, avançant en el transport públic comarcal, com en el ferrocarril o els busos interurbans”.

Al 2015 necessitem infraestructures modernes i en clau de futur, i no pas obres faraòniques basades en el formigó, el disseny de les quals es va iniciar fa més de quaranta anys.

 

About the Author: assembleaoberta

1 comentari

  1. Pingback: La preservació del medi ambient ha d’estar present a tota l’acció de govern | Unitat pel Canvi a Sabadell

Deixa un comentari